Günümüzde öğrenci olan ve 2030 yılında yetişkin olacak bireyler için yeni meslek alanlarının oluşacağı ve birçok mesleğin ortadan kalkacağı bilinmektedir. Çocuk ve gençlerin bilgi aktarımından çok kaliteli zaman geçirebilmeleri ve yeni ortaya çıkacak olan mesleklere yönelebilmeleri için farklı beceriler elde etmeleri gerekmektedir. World Economic Forum araştırmalarında, gelecekte bireylerin sahip olmaları gereken becerilerin; karmaşık problem çözme, yenilikçilik, analitik düşünme, eleştirel düşünme, duygusal zekâ, değerlendirme, karar alma, müzakere ve esneklik becerileri olduğu ortaya konmuştur. Gençlik Merkezleri hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan toplantılarda da 21. yüzyıl becerilerinin gençlerin geleceği için önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Erasmus+ KA347 Politika Reformuna Destek kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Ankara Valiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ortaklığında 21. Yüzyıl Penceresinden Gençlik Merkezlerine Genç Bir Bakış Projesi hazırlanmış ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilerek 1 Aralık 2020 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. 31 Mayıs 2022 itibariyle sonlanacak proje kapsamında planlanan üç günlük çalıştay faaliyeti 26-27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin her bölgesini temsilen farklı illerde ikamet eden ancak Ankara’da üniversite okuyan 40 öğrenci üç günlük çalıştay sürecinde 21. yüzyıl becerileri ile ilgili çeşitli faaliyetler yürüttüler. Gençlerin sahip olması gereken bu becerileri kendi pencerelerinden değerlendiren gençler, Gençlik Merkezlerinin 21. yüzyıl becerilerini kazandırma noktasındaki eksik yönlerini tespit ederek çözüm önerilerinde bulundular. Çalıştay sonunda gençlik politika belgesi oluşturan gençler, hazırladıkları raporu şubat ayında gerçekleştirilecek Genç Bakış Zirvesinde karar alıcılarla buluşturacaklar.

Benzer Gönderiler