Ankara Valiliği, Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezi arasındaki “Ankara’da Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk Etkinlikleri” iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen panel 9 Şubat 2024 tarihinde Biyosfer Müzede gerçekleştirildi.

Panelde; Biyosfer Müze Müdürü Prof. Dr. Selim Sualp Çağlar, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Emine Doğrukök, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Ankara Vali Yardımcısı Harun Kaya sırasıyla açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Vali Yardımcımız Harun Kaya, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasının hayati önemini vurgularken, biyoçeşitliliğin sürdürülebilir tarım ve doğal kaynakların etkin kullanımıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Bu alandaki çalışmaların, tarımın biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini anlamak, çevre dostu tarım uygulamalarını teşvik etmek ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak adına kritik bir rol oynadığına dikkat çekti.

Protokol kapsamında yürütülen “Biyoçeşitlilik, Tarım ve Çocuk” odaklı etkinliklerin, sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet etmek için atılan önemli bir adım olduğu üzerinde duruldu. Etkinlik, katılımcıların bir araya gelmesiyle oluşturulan sinerji sayesinde, biyolojik çeşitliliğin korunması ve tarımın sürdürülebilirliği konularında toplumda daha fazla farkındalık yaratmaya yönelik bir platform oluşturdu. Bu çerçevede, gelecekteki benzer etkinliklerin daha geniş bir kitleye ulaşması ve sürdürülebilirlik adına daha fazla adım atılması hedeflendi.

Panelde ayrıca Bonsai Ağaçları Seçkisi ve Flora Araştırmaları Derneği Bitki Ressamları Komitesi tarafından hazırlanan “Anadolu’nun Çiçekleri” sergisi ziyaret edildi. Bonsai ağacının budama ve sulama işlemleri, saksı değişimi ve güneş ihtiyacı gibi konularda da bilgi verilirken, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Anadolu’nun zengin bitki çeşitliliği ve doğal güzelliği ile bitki bilgisine sanatsal bir bakış açısı katan kara kalem ve realist eserler de katılımcıların dikkatini çekti.

Sayın Vali Yardımcımız Harun Kaya, müze defterine “Değerli Hocalarım, Türkiye’de gördüğüm en kapsamlı ve değerli sunumdu. Bu eşsiz kurumu Ankara’ya ve bilim dünyasına kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. Bizim diyebilmek için tanımak gerekiyordu.” ifadeleriyle duygularını aktararak, müzede gerçekleştirilen çalışmaları bir kez daha tebrik etti.

Benzer Gönderiler