BİLGE Yazarlar Projesi, Ankara ilindeki lise öğrencilerinin; okudukları üzerinde analiz-sentez yapabilmesi, düşünebilmesi, düşündüğünü etkili bir şekilde ifade edebilmesi ve üretici yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, yazma becerisi olan gençlerin tespit edilerek, Ankara Valiliği koordinatörlüğünde Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ortaklığında yazar olarak yetişmeleri konusunda desteklenmelerini hedeflemektedir.

BİLGE Yazarlar Projesi kapsamında, Ankara’da öğrenim gören 1280 lise öğrencisi yazarlık atölyelerine dâhil olmuştur. Genç yazar adayları; 173 saat metin, deneme, hikâye, roman ve şiir türlerinde eğitim almıştır. Proje kapsamında, 89 yazar öğretmen yetiştirilmiştir. Öğrenciler, 80 yazarla bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı imkânı bulmuştur. Süreç sonunda, 14 adet kitap ve 3 adet dergi basılmış ve dijital yazarlık platformu olarak e-BİLGE Portalı hayata geçirilmiştir.

Projenin ilk aşaması, 280 öğrenci ve 26 yazar öğretmenin katılımıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında tamamlandı.

İlk olarak yazarlık atölyelerinde öğrencilerimize yazarlık eğitimi verecek öğretmenlerimiz, Edebiyat Dünyamızın değerli yazarlarından eğitim aldı. Atölyelerin ilk dersi tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 19 Şubat 2022’de Millet Kütüphanesinde düzenlenen açılış programıyla öğrencilerimiz kıymetli yazarlarımızdan ilk derslerini aldı. Süreç içerisinde gençlere, yazar olmanın inceliklerinin ilmek ilmek işlendiği 40 saatlik bir müfredat yazar öğretmenlerimiz tarafından uygulandı. Gençlerin bu süreçte almış oldukları eğitim ve yetenekleri doğrultusunda ortaya çıkardıkları eserleri hikâye, şiir ve deneme olmak üzere üç ayrı türde kitap haline getirildi. Atölye eğitimlerinde Yazar-Öğrenci Buluşmaları düzenlenerek ustadan çırağa tavsiyeler ile sohbetler gerçekleştirildi. Bu bağlamda, 20 yazarın tecrübeleri gençlerimize aktarıldı.

Projenin son ayağı olarak 9-12 Haziran tarihleri arasında Kastamonu ve Karabük’te gençler Yazarlık Kampına alındı.
Projenin kapanışı olan BİLGE Yazarlar Şöleni, 16 Haziran 2022 Perşembe Günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonunda projede yere alan öğrenciler tarafından hazırlanan programla gerçekleştirildi.

 

Projenin ikinci aşaması, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında tamamlandı.

Projenin ikinci yılında öğrenciler, Tohum ve Filiz grubu olarak iki gruba ayrıldı. 500 lise öğrencisi Tohum grubunda ve geçen dönem eğitim almış başarılı 40 lise öğrencisi Filiz grubunda eğitimlerini tamamladı. Yeni başlayacak öğrenciler Tohum grubuna alınarak, metin yazarlığı, deneme yazarlığı, hikâye yazarlığı, roman yazarlığı ve şiir yazarlığı atölyelerinin her birinden 12, toplamda 60 saat eğitim aldı. Bir önceki seneden seçilen başarılı öğrenciler Filiz grubuna alınarak, ilerlemekistedikleri türde deneme yazarlığı, hikâye yazarlığı veya şiir yazarlığı atölyelerinde 40 saat eğitim aldı. Ayrıca,

– İlk Yazar Buluşması Programı (26 Ekim 2022)
– Yazarlık Atölyeleri (8 Ekim 2022 – 26 Şubat 2023)
– Aylık Okur-Yazar Buluşmaları
– Tematik Geziler
– Yayınevi Ziyaretleri
– Yazarlık Kampı (Depremden dolayı iptal oldu.)
– Eserlerin Kitaplaştırılması ve Dijital Dergi Yayınlanması
– E-BİLGE Portalı
– Edebiyat Kurultayı (3-4 Haziran 2023) faaliyetleri tamamlandı.

 

Projenin üçüncü aşaması, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için başlamıştır.
BİLGE Yazarlar Projesi kapsamında yürütülen yazarlık atölyeleri, üçüncü yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Bu yıl, 350 öğrenci Tohum grubuna, 120 öğrenci Filiz grubuna ve 27 öğrenci Fidan grubuna seçilmiştir. Projenin ilk dersi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katılımıyla 29 Kasım 2023’te CSO Tarihi Bina’da gerçekleştirilmiştir. 6 ay süren yazarlık atölyeleri 3 Aralık 2023 tarihinde başlamış ve 16 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Tohum grubu öğrencilerimiz, yazarlık atölyelerinde metin, deneme, hikâye, roman ve şiir türlerinde; Filiz grubu öğrencilerimiz, seçtikleri türde 64 saat ve seçmeli dersler kapsamında 9 saat, toplam 73 saat eğitim almış ve projenin diğer faaliyetleriyle yazarlık becerilerini geliştirme fırsatı bulmuştur. Fidan grubu öğrencilerimiz ise, TYB çatısı altında usta-çırak ilişkisi içinde doğrudan yazarlarımıza teslim edilerek yazarlık becerilerinin gelişimi için eğitimlerini tamamlamıştır.
Ayrıca, proje kapsamında;

– “Edebiyat Ormanı” Ağaç Dikme Etkinliği
– Öğrenci ve Öğretmenler için Seçmeli Dersler (Senaryo Yazarlığı, Tiyatro Metni
Yazarlığı, Kısa Film Yazarlığı, Editörlük, Parlementer Münazara Teknikleri, Drama
ile Yaratıcı Yazarlık, Herbaryum ve Biyoçeşitlilik, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Felsefesi,
Işıkla Yazı Yazmak: Hikayeden Görüntüye, Görüntüden Hikayeye, Kukla Atölyesi,
Hukuk ve Edebiyat, Roman İnceleme, Çizerlik, Osmanlı Türkçesi, Aruz Ölçüsüyle
Şiir Yazma ve Nazire Şiir Yazma Atölyesi, Şiir Kuramları Atölyesi, Diksiyon ve
Etkili Konuşma, Tükenmez Kalem Yazarlığın Sırları, Kurmacanın Unsurları)
– Aylık Sosyo-Kültürel Etkinlikler (Konser, Tiyatro, Müze, Sergi vb Ziyaretleri, Doğa
Yürüyüşleri)
– Aylık Okur-Yazar Buluşmaları
– Tematik Geziler (Ankara ve İstanbul)
– Yayınevi ve Matbaa Ziyaretleri
– Yazarlık Kampı
– Eserlerin Kitaplaştırılması ve Dijital Dergi Yayınlanması
– BİLGE Yazarlar Şöleni faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

BİLGE Yazarlar Şöleni 14 Haziran 2024 Cuma günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Benzer Gönderiler