“Her şey Bir Adımla Başlar” diyerek çıktığımız yolu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirdiğimiz İklim ve Sürdürülebilirlik Zirvesi ile sonlandırdık. Sürdürülebilir bir geleceğe doğru bizimle adım atan genç arkadaşlarımıza, destek veren tüm kurum, kuruluş ve işletmelere teşekkür ederiz.

HERŞEY BİR ADIMLA BAŞLAR ERASMUS+ GENÇLİK PROJESİ: Ankara Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosunun yönettiği bu projenin temel amacı, İklim değişikliğine farklı bir yönden bakmaktır. Bu amaçla özellikle proje kapsamında, Karbon sıfır işletmeler, Çevre dostu işletmeler, Güneş enerji sistemleri, Yeraltı kaynaklarının tarımda değerlendirilmesi, Kullandığımız suyun yolculuğu, Atık tesis sitemleri, Erozyonla mücadele, gibi konularda ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinden de yola çıkarak üniversite öğrencilerine bilinç ve farkındalık kazandırmaktır.

Benzer Gönderiler