Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen 2021-2027 Erasmus ve ESC açılış toplantısına katıldık.

Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm ve Kapsayıcılık olmak üzere üç öncelik üzerine bir panel de açılış kapsamında düzenlendi.