Ankara Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu olarak “Discovering a Sustainable Mindset- New Dimension of Education for Sustainable Development with
Focus on Intercultural Values and Ethics” Projesi çoğaltıcı etkinliğine katılım sağladık.

Benzer Gönderiler