Bilge Ankara Projesi

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN POZİTİF YAŞAM BECERİLERİ PROGRAMI

BİLGE ANKARA

Büyük düşünen
İdealleri olan
Lider
Girişimci
Erdemli

+Yaşama becerilerini kazandırma
+Kişisel gelişimi destekleme
+Akran öğrenme ve ağ oluşturma
+Toplumsal konulara duyarlılığı artırma
+Kültürel değerleri içselleştirme
+Aile katılımını sağlama
+Destek sistemi kurma

Geçiş İçeriği