Özel Yetenekli Öğrenciler için Pozitif Genç Gelişimi Eğitici Eğitimi

Ankara Valiliği tarafından yürütülen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Eğitici Eğitimi, 37 katılımcı ile toplam 40 saatlik eğitim olmak üzere 8 günde tamamlandı. 

Pozitif yaşam becerilerinin kazandırılması, yazma ve kendini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi, üstün yetenekli öğrenciler için milli ve manevi değerlerinin güçlendirilmesini içeren BİlGE ANKARA Projesi’nin ilk aşaması eğitici eğitimi ile tamamlandı.

Adım adım, BİlGE ANKARA’ya kararlılıkla ilerliyoruz…