Genel Bilgilendirme Etkinliği (Çevrim içi) Ufuk Avrupa Yatay Konuları: Proje Sonuçlarının Yayılımı ve Kullanımı

Sizleri, TÜBİTAK tarafından düzenlenen çevrim içi Proje Sonuçlarının Yayılımı ve Kullanımı temalı Genel Bilgilendirme Etkinliği’ne davet etmekten memnuniyet duyuyoruz. Etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Ufuk Avrupa Çerçeve Programları kapsamında yeni ve oldukça önemli Ufuk Avrupa Yatay Konuları (Horizon Europe Cross Cutting Issues) hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcılara yönelik olacaktır. Etkinlik özelinde Ufuk Avrupa yatay konuları içinde yer alan Proje Sonuçlarının Yayılımı ve Kullanımı alanlarına aşağıdaki yaklaşımları inceleyecektir:

  • Ufuk Avrupa kapsamında İletişim, Proje Sonuçlarının Yayılımı ve Kullanımı’na yönelik giriş
  • İletişim ve Proje Sonuçlarının Yayılım Stratejileri
  • Ufuk Avrupa’da Proje Sonuçlarının Kullanımı

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Proje Sonuçlarının Yayılımı ve Kullanımı alanına ilişkin Avrupa Birliği literatüründen derlenmiş sunumlar, eğitim materyalleri ve katılımcılar için faydalı şablonları içeren dokümanlar vasıtasıyla etkinliğin içeriği zenginleştirilmiştir.

Sizleri, 1 Aralık 2021 tarihinde Türkiye saati ile 13.30’de başlayıp 18.25’de bitecek olan çevrim içi etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. Etkinlik dili İngilizcedir. Ayrıca etkinlik süresince İngilizceden Türkçeye simültane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Kayıt: Kaydınızı, takip eden ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/1cPrNvmk1VYboTSXC1MIXju3zaIyFNm1MjRtoZXeF83s

*Etkinliğe katılım için ön kayıt gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Etkinliğimiz ücretsizdir. Lütfen kaydınızı önce ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştiriniz. Etkinliğin çevrim içi ortam bağlantı adresi (Zoom linki) etkinlikten üç gün önce kayıt yaptıranlar ile paylaşılacaktır.

Etkinliğe dair daha fazla bilgi almak için, teknik destek projesi ekibiyle k.gungor@idi.ie ve/veya s.dogrusoz@idi.ie e-posta adresleri vasıtasıyla iletişime geçebilirsiniz.