Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin Algoritm Ankara gençleri için hazırladığı “Siber Güvenlik Eğitim Serisi” ilk dersi 3 Mayıs Cuma günü Ankara Kalkınma Ajansı’nda başlıyor.

Benzer Gönderiler