BİLGE ANKARA-Özel Yetenekli Öğrenciler İçin Pozitif Yaşam Becerileri Programı Ankara Valiliği koordinatörlüğünde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi ortaklığı ile yürütülmektedir.

Gelişen teknoloji ve yenilikler ile birlikte eğitim faaliyetlerinde kullanılan yöntem ve teknikler değişmekte faaliyetlerin yapıldığı yerler de güncelleniyor. Yeni öğrenme alanları, yeni öğretim teknik ve metotlar ile öğrenme fırsatları sunmakta, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin öğrenmelerine imkân sağlar, her öğrencinin kendi hızında öğrenmesini güçlendirir. Yeni nesil öğrenme alanları okullarımızda artık yerini buluyor. Bu ortamlarda öğrenciler, yeterli zaman harcar, kendi duyularını en iyi şekilde yapılandırır ve güçlendirir.

Özel yetenekli öğrencilere; okul içi-dışı öğrenme ortamlarında ailesi, akranları ve içinde yaşadığı toplumla bütünleşmesini sağlayabilecek olumlu sosyal katılım fırsatları sunmak, kendilerine olan güvenlerini desteklemek, yeteneklerini geliştirmek, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir birey olmaları için destek çalışmaları yürütmek ve bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat alanlarında öğrencilere nitelikli, etkin, yetkin ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar sunmaktır. Ankara ilinin insan kaynağını güçlendirmek, içsel potansiyelleri değerlendirmek, milli ve manevi değerleri güçlendirmek, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeye ve uzun vadede Başkentin kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

Benzer Gönderiler