Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Civil Security for Society Destination 4 – Increased Cybersecurity
Bütçe
134.800.000 Avro
Proje Başına Hibe
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
24/09/2021
Son Başvuru Tarihi
16/11/2022
İçerik (Türkçe)
KAPSAM VE AMAÇ

Küme 3 Çalışma Programı, siber güvenlik dahil güvenlik öncelikleri, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık dâhil olmak üzere Avrupa Birliği politika önceliklerinin uygulanmasını desteklemektedir. Ek olarak, krizleri önleme, hafifletme, krizlere karşı hazırlıklı olma ve sağlığa yönelik zorlayıcı durumlar da dahil olmak üzere Covid-19 pandemisinden alınan dersler temel alınarak kapasite geliştirme ve sektörler arası etkilerin iyileştirilmesi desteklenecektir.

Bu Hedefin ana amaçlarından biri, genel politika hedeflerine ulaşılmasını sağlayan temel yapı taşlarından biri olarak Araştırma ve Yeniliği dahil etmek için AB Güvenlik Birliği Stratejisinin uygulanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktır.

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

AB ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması,
AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi,
Dayanıklı altyapı
Artırılmış Siber güvenlik,
Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplumu,
Güçlendirilmiş Güvenlik Araştırması ve Yenilikçilik
Beklenen sonuçlar

AB siber güvenlik kapasitelerinin güçlendirilmesi ve dijital teknolojilerde Avrupa Birliği’nin üstünlüğü
Daha dayanıklı dijital altyapılar, sistemler ve süreçler
Artırılmış yazılım, donanım ve tedarik zinciri güvenliği
Güvenli yıkıcı teknolojiler
AB genelinde paylaşılan akıllı ve ölçülebilir dijital güvenliğin sağlanması ve sertifikalandırılması
Güçlendirilmiş farkındalık ve ortak bir siber güvenlik yönetimi ve kültürü
UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

Avrupa Birliği Üye Devletleri,
Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
Düşük ve orta gelirli ülkeler
FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 134.8 Milyon avro’dur.

Benzer Gönderiler